Uzvedības analītiķis (ABA)
Pedagogs
Psihologs

Profesionalitāte


Nepārtraukta profesionālā izaugsme.

Sadarbība


Savstarpēja speciālistu sadarbība. Speciālistu un bērnu, vecāku sadarbība. Sadarbība ar jomas speciālistiem.

Uz bērnu orientēta pieeja

Kvalitatīvas un pozitīvas speciālista attiecības ar bērnu, veido  mācību vidi, kurā ar prieku apgūt jaunas prasmes.

Izaugsmes centra Kopīgi Kopā vīzija 

izveidot atbalstošu un iekļaujošu kopienu, kurā katram bērnam ar funkcionālajiem traucējumiem ir iespēja attīstīt savas spējas un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, izmantojot koordinētus un kvalitatīvus atbalsta un terapijas pakalpojumus.


Izaugsmes centrs sadarbojas